ADMINISTRATIU/IVA (UPF, ÀMBIT PROFESSORAT)

  • Barcelona
  • Universitat Pompeu Fabra

Administratiu/Administrativa per a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), àmbit professorat i doctorat.FUNCIONS:Realitzar tasques de caire administratiu relacionades amb:1) la contractació i vida laboral del personal docent i investigador (PDI) - Gestionar l’acollida de nou personal (atendre i informar, tramitar documentació laboral i procediments administratius de contractació, assignar recursos logístics -carnet, targeta, despatx, retolació, email, etc-).- Publicar informació a la pàgina web de la universitat i a en plataformes de difusió europea i a les xarxes socials professionals - Recopilar dades i informació econòmica, processar-les a través de les aplicacions institucionals i les plataformes digitals de les entitats finançadores així com donar suport en la tramitació i validació de les despeses i pagaments.2) la tramitació de matrícula i presentacions de tesi d'estudiants de Doctorat.Atendre i donar resposta de consultes i peticions d'usuaris -nacionals i internacionals- per via multicanal (presencialment, telefònica, telemàtica i per correu-e) en català, castellà i anglès.