Administrativa de Gestió de L’habitatge

 • Terrassa
 • Prohabitatge, Associació

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE L’HABITATGE

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que

persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des

d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de

possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen

d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Auxili i gestió de la subscripció i finalització dels acords d’allotjament dels habitatges

gestionats per l’entitat i la seva gestió documental.- Seguiment del compliment per les persones usuàries dels acord d’allotjament: pagament aportacions, altes i canvis de nom dels subministrament, pagaments dels

 • subministraments, manteniment de l’immoble- Seguiment del l’ús del correcte dels habitatges.
 • Seguiment i de les necessitats que presentin les persones usuàries i famílies en relació

a l’habitatge.- Entrega y recollida de les Claus dels habitatges i gestió de les seves còpies.

 • Verificació de l’estat dels habitatges per a la seva entrega a les famílies.

Intervenció en procés de suport a les famílies i en el procés de sortida del recurs.- Participació en el procés de seguretat dels habitatges i en les mesures per evitar

l’ocupació.- Auxili en el procés del manteniment dels habitatges i resolució d’incidències.

 • Auxili en el procés de Contacte i mediació amb les comunitats de propietaris.
 • Perfil/Requisitos

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA : Formació reglada: Batxillerat, Grau/Cicle Formatiu de Grau Mig o superior en

Administració, Integració Social o Similars

EXPERIÈNCIA LABORAL I CONEIXEMENT I COMPETÈNCIES : Competències específiques que es valoraran: Experiència i formació

 • complementària en relació a les funcions pròpies del lloc o similars, específicament en
 • l’àmbit de gestió administrativa, intervenció social, administració de finques i gestió
 • patrimonial.
 • Coneixements de la Llei de Propietat Horitzontal i Llei d’Arrendaments Urbans
 • També es valoraran:
 • Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d'administració de

finques.- Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.

 • instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excel, Access)

 • Català parlat i escrit.

 • Carnet de conduir B1

 • Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.

 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.

 • Gestió de l’estrès i la frustració.

 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.

 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.

 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL : Jornada: Completa 38,5 h de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres de 8h a 14.30h.

Lloc de Treball: Terrassa

Salari: 18.000€ - 19.000€

CANDIDATURA :

 • Competencias
 • Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”, Capacidad de Negociación
 • Nível
 • Empleado
 • Tipo de contrato
 • Jornada completa
 • Duración
 • Sin especificar
 • Salario
 • Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
 • Estudios mínimos
 • Bachillerato
 • Experiência mínima
 • Al menos 1 año
 • Fecha de inicio
 • 23/05/2023
 • Nº de vacantes
 • 1