Asesor Comercial con Titulación Universitaria

 • Terrassa
 • Lafact Fupar

Entitat d’economia social ubicada al Vallès Occidental, necessita incorporar un/a prospector laboral a empreses per a la inserció de persones amb discapacitat per realitzar les següents funcios i tasques:

 • Identificar i contactar amb empreses perfil per a la incorporació en plantilla de persones amb discapacitat
 • Dissenyar i executar accions de fidelització i de sensibilització en matèria de responsabilitat social corporativa a les empreses perfil
 • Formalitzar acords de col-laboració i fer el seguiment de les empreses perfil

Competències:

 • dots comercials
 • coneixement del mercat de treball i sectors productius
 • domini del català i castellà
 • competències digitals
 • nívell alt de redacció
 • comunicació
 • treball equip
 • visió estratègica
 • relació interpersonal
 • lideratge
 • adaptabilitat
 • negociació
 • pensament analític i crític

Requisits:

 • disposar de carnet de conduir
 • vehicle propi
 • domicili al Vallès Occidental

Estudis: cicle de professionalitat en inserció laboral o estudis en l'àmbit comercial incorporació immediata

Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato fijo discontinuo Duración del contrato: 10 meses

Salario: 1.450,00€-1.500,00€ al mes

Beneficios:

 • Flexibilidad horaria

Horario:

 • Flexibilidad horaria
 • Turno de 8 horas

Tipos de compensaciones complementarias:

 • 14 pagas

Ubicación del trabajo: Una ubicación

Flextime