AUDIOPROTESISTA - CREDA (TARRAGONA)

  • Tarragona
  • Generalitat De Catalunya

Correspon al personal de la categoria professional d’audioprotètic, adscrit als serveis educatius: Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents: • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.