AUXILIARS PER CONTROLAR ACCESSOS 22 I 23 D’ABRIL

  • Barcelona
  • Empresa De Esdeveniments

FUNCIONS: - Impedir l'accés de vehicles i/o vianants a la zona o itinerari afectats. - Senyalitzar els itineraris i/o els llocs perillosos, mitjançant la col·locació dels elements adients (tanques, cons, senyals, etc.) -Retirar o esborrar els esmentats elements una vegada finalitzat l’esdeveniment. - Control i ordre de l’esdeveniment, tant pel que fa als participants com a la resta d'usuaris de la via. - Informar a la ciutadania afectada dels itineraris alternatius i/o temps previst de normalització del trànsit. - Encintar els vehicles que hagin de restar immobilitzats per evitar la seva posada en moviment durant la realització de l’activitat. - Prohibir estacionaments a les zones que es determinin, i realitzar les tasques d’alliberament i acotament dels espais que vagin quedant lliures paulatinament. - Habilitar zones d’estacionaments als espais que es determinin. - Col·locació de tanques assignades a l’esdeveniment i recollida en els punts indicats. HORARIS (aporx.) - Diürn: 6h a 14h - Trades: 14h a 22h - Nocturn: 22h a 6h Permisos de conduir: a1. català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)