Borsa de Treball de Places D'auxiliar Administratiu

  • Blanes
  • Ajuntament De Blanes

Ajuntament de Blanes. Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Interí o temporal. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies naturals. Pendent de termini. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de 1r grau o un altre d'equivalent o sup.. Nívell C1 de català Veure convocatòria

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada indiferent