Cap de Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

  • Santa Coloma de Gramenet
  • Fundació Hospital De Lesperit Sant

Formació Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitat via MIR Es valorarà formació en gestió i lideratge, seguretat del pacient, gestió de processos, gestió clínica,... Competències i experiència Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies. Iniciativa i capacitat per impulsar projectes Es valorarà l'experiència en gestió d'equips En dependència de la direcció assistencial, les responsabilitats bàsiques, són La gestió de l'atenció hospitalària de traumatologia i cirurgia ortopèdica 24*7 a la FHES. Liderar l'execució d'una estratègia integral pel que fa a l'aparell locomotor Afegir pro activitat en les dinàmiques relacionals amb els actors territorials (hospitals, atenció primària, atenció intermèdia,..) Mantenir una interlocució i coordinació àgil i eficaç amb altres especialitats Afavorir la transició i continuïtat assistencial Aportar noves orientacions i millores en la definició de circuits i estructures. Afavorir les transformacions que comporta la digitalització dels serveis de salut. Contribuir a la correcta gestió de la comorbiditat. Contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica i promoure pràctiques clíniques de valor. S'ofereix Contracte laboral estable, dedicació plena. Participació en projectes de recerca. Formació suplementària Convocatòria de Cap de Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica