CONSULTOR/A ESG (MANLLEU)

  • Manlleu
  • Lavola 1981, Sa

Com aportaràs valor a l'equip? Un cop t'incorporis al nostre equip d’ Estratègia, els teus reptes i responsabilitats seran les següents: o Desenvoluparàs, executaràs i donaràs suport a l’equip consultor sènior i a l’equip mànager en les tasques tècniques o de gestió administrativa derivades dels projectes relacionats amb la sostenibilitat corporativa. o Elaboraràs diagnosis i plans o estratègies de sostenibilitat. o Participaràs en auditories de RSC i de memòries de sostenibilitat. o Assistiràs a la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons l’estàndard GRI i EINF. o Col·laboraràs i donaràs suport a la redacció sintètica de les memòries tècniques, pressupostos o altres documents que la feina requereixi. o Donaràs suport a la coordinació tècnica dels projectes. o Participaràs en l’elaboració de noves ofertes i detectaràs noves oportunitats de continuïtat amb l' empresa client. o Participaràs alhora en grups de treball interns de temàtiques específiques i mantindràs una participació activa amb l' objectiu clau de detectar oportunitats i àrees de treball a potenciar. o Supervisaràs lliuraments de l’equip consultor júnior. o Executaràs tasques de gestió administrativa dels projectes (comandes a les empreses proveïdores).