Consultor/a SÈnior - Economia Circular (Manlleu)

  • Manlleu
  • Lavola 1981, Sa
Les característiques de la vacant o Treballaràs a jornada completa amb un horari flexible distribuït de dilluns a dijous de 8-9h a 17-18h i els divendres la teva jornada serà intensiva, de 8h a 15h. o El nostre model de treball és híbrid i flexible, gaudiràs tant dels beneficis de teletreballar com de treballar a les nostres instal-lacions de Barcelona o Manlleu. El perfil professional que necessitem Per a desenvolupar amb èxit aquest nou repte, estem cercant a una persona que aporti a l’equip els següents coneixements, experiència i competències. Continua llegint per saber si ets la persona que necessita el nostre equip! Formació i coneixements clau o Formació universitària en: Ciències Ambientals, Biologia, Química, Enginyeria o titulació equivalent; i Màster, Postgrau o Doctorat en: Economia Circular; Ecodisseny; Sostenibilitat; Enginyeria Ambiental o similars. Valorem també la formació específica i l’experiència a partir de 4 anys en: o Consultoria: calculant petjades de productes i serveis (ACV, petjada carboni, etc), analitzant grans volums de dades i generant Declaracions Ambientals de Producte. o Informàtica: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Power BI). o Coneixement i experiència en Ecodisseny i materials. o Definició i desenvolupament de plans estratègics i fulls de ruta. o Estudis de mercat. o Gestió de projectes. o Gestió d’equips de treball. o Tracte amb clients i relacions comercials. Valorarem també: o Formació en SIMAPRO. o Que hagis treballat en ambients internacionals, pimes i grans empreses, principalment del sector privat. Quines són les teves competències i habilitats? Ens agradaria que poguessis aportar a l’equip: o Identificació i compromís amb els valors de l’empresa. o Orientació comercial i comunicació assertiva. o Flexibilitat i alta adaptabilitat al canvi. o Proactivitat i empoderament personal. o Lideratge. o Intel-ligència emocional i social. o Iniciativa, planificació i orientació a l’assoliment d’objectius. Com aportaràs valor a l’equip? Un cop t’incorporis al nostre equip d'Economia Circular, els teus reptes i responsabilitats seran les següents: Exercir el control tècnic i administratiu dels projectes: o Elaborar o revisar projectes de petjades de producte, plans estratègics i fulls de ruta. o Elaborar estudis d'ecodisseny i d'ecoinnovació (recerca de materials alternatius, normatives vigents, etc). o Elaborar presentacions seguint un fil narratiu adequat a les necessitats del client i el projecte. o Generar Declaracions Ambientals de Producte. o Elaborar estudis de reciclabilitat d’envasos. o Cercar informació, analitzar dades i tractar-les, valorar la representativitat i participar en estudis de mercat. o Fer el seguiment dels projectes amb els clients (reunions periòdiques per assegurar que el treball correspon a les seves necessitats) i detectar noves oportunitats. Començar a formar-te en la gestió econòmica dels projectes, gestionar petits comptes i liderar equips de treball: o Gestionar l'equip de treball i coordinar-lo per assolir l'objectiu definit, detectant les diferents necessitats de formació amb el suport del o de la Mànager. o Acompanyar al equip consultiu en el desenvolupament dels projectes aportant un tret diferencial mitjançant la pròpia expertesa i coneixement del sector. o Realitzar sessions internes de formació. o Quan es requereixi, participar en el procés de selecció. Participar en grups de treball interns de temàtiques específiques i mantenir una participació activa per a activar oportunitats i detectar àrees de treball a potenciar/millorar. Consolidar la transferència de coneixements, la metodologia i la política de l’empresa. - TÍTOL DE GRAU - títol de grau - ciències ambientals - anglès (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) - català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) - espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) - Contracte laboral indefinit - Jornada completa