Docent CP Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials

  • Calafell
  • Fundació Pere Tarrés

Tens experiència en atenció a alumnat amb NEE i en àmbit formatiu? La Fundació Pere Tarrés cerca un/a docent amb expertesa en Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials per impartir un Certificat de Professionalitat d'Atenció a l'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials en modalitat Aula Virtual (amb sessions puntuals a Calafell). Funcions Programar i impartir docència en modalitat aula virtual dels mòduls assignats. Atenció, seguiment i avaluació de l'alumnat i mòduls impartits. Qué oferim? Jornada laboral i horari Dilluns a divendres de 9h a 14h. Tipus de contracte Fixe discontinu Temporalitat de gener a juliol del 2024 Centre de treball Aula Virtual amb algunes sessions presencials a Calafell (presentació, tutories i exàmens) Formació acadèmica: titulació universitària relacionada amb l'àmbit educatiu i/o social Experiència professional en l'àmbit: 1 any Acreditació docent: titulació de CP docència, CAP, Màster formació del professorat, pedagogia, psicologia o sinó 600h acreditables com a docent.