Enginyers de Manufactura

  • Valls
  • Oficina De Treball Del Soc
IMPRESCINDIBLE: TENIR RECONEGUT UN GRAU DE DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%. Nívell formatiu mínim:ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE 1R I 2N CICLE, DE NOMÉS SEGON CICLE I EQUIVALENTS (LLICENCIATS) Titulacions: ENGINYER TÈCNIC industrial, especialitat en electrònica industrial; ENGINYER industrial; ENGINYER en automàtica i electrònica industrial Idiomes: ESPANYOL;ANGLÈS;CATALÀ Nívell professional:TÈCNICS I SENSE CATEGORIA LABORAL DETERMINADA Tipus de contracte: LABORAL INDEFINIT Horari: DE 9A 13 I DE 14 A 17 Configurar línies de producció per a nous llançaments, identificant i implementant noves tecnologies en la fabricació. Facilitar instruccions en la fase de disseny i planificació de noves línies de producció per garantir una correcta industrialització del projecte. Donar suport a la innovació. Dissenyar processos de fabricació, elaborant estudis tècnics i de millora de costos, d'acord amb els estàndards de qualitat, client i l'empresa. - LLICENCIATURA O ENGINYERIA - llicenciatura o enginyeria - automàtica i electrònica industrial - espanyol (parlat mitjà, escrit mitjà) - anglès (parlat mitjà, escrit mitjà) - català (parlat mitjà, escrit mitjà) - Competències / coneixements: Enginyeria industrial, preferentment electrònica. Molt valorable màster. Coneixements en electrònica en manufactura (SMT, automatització, test) Personalitat proactiva, amb iniciativa. Habilitats de lideratge i comunicació. - Contracte laboral indefinit - Jornada completa - Salari mensual brut 1975