Expert Docent Horticultura/jardineria Per Cases

  • Santa Coloma de Gramenet
  • Oficina De Treball Del Soc
Expert-a docent per donar classes en Cases d'Oficis d'horticultura a joves de 16 a 29 anys. Pot tenir titulació reconeguda per poder donar classes o bé 600 hores d'experiència acreditada donant classes. La formació pot ser: Enginyers superiors o tècnics agrícole o jardineria o de branques semblants, Formació professional de grau superior de la família agrària, hortofructícola o Certificat de Professionalitat DE NIVELL 3. Titulacions: Enginyer tècnic agrícola, especialitat en fructicultura i jardineria, Enginyer agrònom ,Tècnic superior en gestió i organització d'empreses agropecuàries o altres del sector agrari semblants. Experiència en l’ocupació: 1 any amb titulació o bé 3 anys sense titulació (600 hores acreditades). Tipus de contracte: Laboral temporal de 8,5 mesos. Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores Exercici de les tasques pròpies de docent. Amb adaptabilitat al programa formatiu i a la calendarització de l'acció formativa. Tutorització de l'alumne. Amb un seguiment de l'evolució dels participants en la formació. Resolució de conflictes i incidències amb els/les alumnes. Planificació i programació didàctiques i planificació de l'avaluació de la formació. Realització de proves d'avaluació de l'alumnat, informes individualitzats dels alumnes, actes d'avaluació i memòria del curs. Formar en prevenció dels riscos laborals i vetllar pel correcte ús dels equips de protecció. Supervisar les feines realitzades pels aprenents, tenint cura tant de la qualitat com del contingut. Vetllar pel bon ús i el manteniment de les instal-lacions, del material i de la maquinària. Contribuir al bon clima laboral i satisfacció en el treball dels aprenents. Conèixer i complir amb el sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i el codi ètic de l’empresa. - Experiència 1 anys. 1 Anys d'experiència si es disposa de titulació i 3 anys si no es té titulació com a formació d'aprenents en context productiu. - sector agrari - Competències / coneixements: Formació de formadors - Formació específica en la seva especialitat - Experiència en formació d’aprenents en context productiu - Experiència en col-lectius joves - Experiència en projectes amb especialistes d’altres especialitats - Contracte laboral temporal (8 mesos) - Jornada intensiva - Salari mensual brut 1865