FISIOTERAPEUTA

  • Santa Coloma de Farnés
  • Selvager, S.l.

Valoració inicial personalizada, establir pla terapeutic de cada resident, seguiment i valoracions per controlar l'evolució.Manteniment i millora de l'autonomia, PIAIs, RHB.