Metge/ssa Adjunt/a Servei Urgències

 • Terrassa
 • Mutua Terrassa

L a persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica e specialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat e conòmica.

R equisits :

 • Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o

Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries

Es valorarà :

 • Formació específica i/o experiència professional en urgències
 • Coneixements d’anglès

Oferim :

 • Incorporació en el Servei d’Urgències
 • Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional
 • Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional
 • Contracte indefinit
 • Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències
 • Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa
 • Incorporació: immediata
 • Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)