PERSONAL ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

  • Lleida
  • Asvet Sccl

Persona responsable de la facturació i comptabilitat de l'empresa. Aixì mateix, col.laborar, si és necessari en diferents tasques que du l'empresa a terme.