PERSONAL PER A LÍNIA DE PRODUCCIÓ

  • Terrassa
  • Empresa De Manipulats De Terrassa

En dependència directa del Responsable de Línia, s’ocuparà de la preparació dels productes per ser identificats, manipulats i/o enfaixats, vetllant per la correcta manipulació dels envasos i/o productes. També farà la preparació de les comandes: col.locació dels productes en caixes, palets, … Disponibilitat de vehicle: automòbil