Plaça de Tècnic D'infraestructures/traçat Cido

  • Barcelona
  • Barcelona Regional, Agència De Desenvolupament Urbà, Sa

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA. 1 plaça de Tècnic d'infraestructures/traçat. Laboral. 2024-04-08. Termini obert. A - Grau universitari. Màster en enginyeria de Camins, Canals i Ports, grau en Enginyeria Civil o màster en Mobilitat Urbana o titulació similar. Català parlat i escrit correctament Veure convocatòria

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada indiferent