Places de Professor Associat Per Al Departament de

  • Barcelona
  • Universitat Pompeu Fabra (upf)

Universitat Pompeu Fabra (UPF). 31 places de Professor associat per al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. 2023-09-12. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Vegeu les bases Veure convocatòria

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada indiferent