RECEPCIONISTA HOTEL

  • Barcelona
  • Turisvall Sl
  • Atenció prioritària al client (extern, intern)- Coordinació de tasques amb el personal de seguretat de l'hotel- Control de la facturació del dia i tancament administratiu del mateix- Control i liquidació de la producció diària- Tancament informàtic del dia- Realitzar la fitxa de policia i la seva comunicació a Mossos- Controlar el servei de despertador- Repàs de les reserves individuals i de grups del dia següent- Elaboració de la cartelleria de comunicació amb els clients (cartells de temperatura...) - Elaboració de llistats per a diferents departaments- Compliment de la normativa interna de l'hotel a més del "Compromís per a un bon servei"- Contribuir de manera activa a l'excel.lència del servei- Assolir els estàndards medi ambientals i de qualitat establerts- Formació i supervisió de l'alumnat en pràctiques de recepció