RECEPCIONISTA

  • Lleida
  • Adesma FundaciÓ
  • Realitzar i atendre trucades telefòniques - Rebre i entrega la correspondència, documents i informació seguint els protocols establerts - Atendre a les persones que s'apropin a la recepció - Vetllar per l'ordre i la bona apariencia de l'espai de treball