RESPONSABLE DE PROGRAMES DE GÈNERE

  • Figueres
  • Important Entitat Del Tercer Sector
  • Gestió de programes i persones. - Suport en el recolzament psicològic per a la reparació psicològica de dones víctimes de tràfic, l’explotació i/o violència en l’àmbit de la prostitució (context principal) - Garantiment dels objectius marcats per a cada programa - Desenvolupament dels programes gestionats, amb l'ús de les eines disponibles - Desenvolupament de competències i habilitats psicosocials, de promoció a la salut i de preparació per la vida autònoma. - Organització i gestió de l'equip de professionals per a un enfocament integral dels casos atesos - Control dels col·lectius específics participants en els programes - Realització d’informes, memòries, etc - Disseny i execució de tallers i activitats orientades al desenvolupament d’habilitats psicosocials Disponibilitat de vehicle: automòbil, Permisos de conduir: b. català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)