TALLERISTA DE GUITARRA (VILASSAR DE MAR)

  • Vilassar del Mar
  • Esportlleure
Per l'empresa d'Esport3 S.L estem buscant a un/a Tallerista de Guitarra per Vilassar de Mar - servei de tallers, per un públic majoritàriament de gent gran. Necessitem que pugui toca qualsevol estil de música en guitarra espanyola. FUNCIONS: Dissenyar i impartir programacions d’activitats monogràfiques dins del marc establert per l’empresa Adaptar les sessions segons les necessitats de les persones usuàries Tracte personalitzat amb les persones usuàries Recollir i acceptar suggeriments/propostes de millora per la conducció de les classes Realitzar classes on el/la tècnic/a s’adapti a les expectatives i possibilitats/nivell de les persones usuàries Mostrar interès i motivar als usuaris Planificació de les sessions, obertes en quant al material, als objectius i a les estructures de les sessions, prenent contínuament mesures de seguretat correctives, l’espai i el perfil del grup Compliment de la normativa del centre/servei i fer-ho extensiva a les persones usuàries Complir el protocol pel manteniment correcte de les sales i el material que s’hi troba Conèixer les inquietuds/necessitats/expectatives dels assistents Conèixer els serveis, activitats i esdeveniments dels que pot gaudir la persona usuària i fer-ne difusió Registre de l’assistència i participació a les sessions Participar en l’administració dels instruments d’avaluació de la satisfacció dels participants Facilitar la informació requerida pel coordinador/a i director/a del servei relativa a als indicadors d’avaluació de l’activitat JORNADA: 3,5h/setmanals, els dijous de 15,30h-19h INCORPORACIÓ AL GENER (11/01/2024) CONTRACTE ESTABLE