Tècnic/a Acompanyament a Víctimes de Delicte

 • Lleida
 • Intress

Intress necessita incorporar una persona per la posició de Tècnic/a d'Acompanyament a víctimes de delicte del servei SAVD ubicat a Lleida . El lloc de treball és temporal, fins al 30 d'abril de 2024.

La persona seleccionada haurà d'organitzar i desenvolupar la intervenció per a fomentar el benestar i la millora de les condicions socials dels usuaris/es, posant a la seva disposició els recursos necessaris

Què farás?

 • Acompanyar a les persones víctimes d'un delicte en l' acte de judici oral :

 • Acompanyar a les persona víctimes de violència de gènere en el moment de la seva declaració i realitzar les gestions necessàries en coordinació amb la xarxa.

 • Coordinació amb les oficines d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) de la Generalitat de Catalunya.

 • Participar en activitats de formació, prevenció i sensibilització en temes relacionats amb mates i altres activitats per a divulgació del servei.

 • Realització d'informes per a diferents organismes i segons necessitat de cada cas.

 • Participar en reunions de coordinació amb altres organismes i professionals.

 • Registre de les intervencions realitzades en la base de dades de la generalitat.

 • Altres funcions pròpies de la categoria professional determinades per la coordinació del servei.

Què oferim?

Data d'incorporació :inmediata, 13/02/2024

Data fi :30/04//2024

Jornada :38,5h

Horari :de dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda (de 16h a 19.30h) amb disponibilitat per a guàrdies telefòniques en caps de setmana (retribuïdes).

Retribució mensual/brut : 1.762.70€ bruts (x 14 pagues: 24.677,80€/bruts anuals) + retribució per guàrdies i quilometratge

Formació acadèmica :

 • Diplomatura o Grau en Treball Social, Educació Social, Psicologia o Criminologia.

Es valorarà molt positivament haver realitzat alguna de les següents formacions:

 • Màster en psicologia forense i criminal (UB).
 • Postgrau/màster execució penal (UB).
 • Postgrau/màster intervenció en crisi i/o emergències (qualsevol universitat).
 • Pràctiques en l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte.

Coneixements necessarios :

 • Coneixement de la Xarxa de recursos i Prestacions socials bàsiques i específiques per a víctimes de la VIGE.
 • Coneixements sobre acompanyament a víctimes.
 • Coneixement del món judicial i els procediments bàsics.
 • Coneixement d'intervenció en crisi.

Altres aspectes a valorar :

 • Teràpia breu estratègica.
 • Postgrau o màster en justícia restaurativa.
 • Bona capacitat de comunicació i de treball en equip.
 • Interès per la formació continuada i l'actualització permanent.
 • Domini d'idiomes (Francés, Inglés, Àrab ).

Experiència :

 • Almenys 2 anys d'atenció directa amb persones en situació de vulnerabilitat.

Necessari :

 • Carnet de conduir i vehicle propi
 • Nívell C de català
 • Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l'III Pla d'Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col-laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius._