TÈcnic/a Administratiu/va Terrassa

 • Terrassa
 • Associació Prohabitatge

TASQUES

 • Atenció i informació :Recepció i assistència presencial i telefònica a les persones, proporcionant indicacions sobre les instal-lacions, activitats i projectes de l'entitat.
 • Gestió de comunicacions : Canalitzar, registrar i derivar trucades i correus electrònics entre el personal intern i interlocutors externs per assegurar una comunicació precisa.
 • Gestió documental : Mantenir l'arxiu físic i digital de la documentació administrativa i preparar/entregar documentació oficial en registres físics i virtuals.
 • Gestió de recursos : Gestionar les reserves d'espais, equips, materials i vehicles segons les necessitats dels equips de treball i projectes.
 • Manteniment de les instal-lacions : Supervisar i gestionar el manteniment i la neteja de les oficines, assegurant que compleixin amb les normatives aplicables.
 • Control i seguiment : Garantir el compliment de les normatives aplicables a infraestructures, vehicles i materials informàtics i telefònics.
 • Gestió administrativa : Coordinar la compra de materials i aprovisionaments d'oficina, realitzar processos de compres i contractació de serveis, gestionar les despeses i els documents justificatius de subvencions, i donar suport a l'equip d'administració en els processos comptables i de justificació.

REQUISITIS FORMATIUS

 • Grau/Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració.

CONDICIONS

 • Contracte inicial de 6 mesos + indefinit posteriorment.

 • Terrassa :

 • 38.5 hores de DI a DV (jornada complerta) :

 • De dilluns a dijous de 9,00 a 14,00 hores i de 14,45 hores a 18,00

 • Divendres de 9,00 a 14,30 hores

 • 19.162€ bruts anuals

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: 19.162,00€ al año

Horario:

 • Turno de mañana
 • Turno de tarde

Preguntas para la solicitud:

 • ¿Cuál es tu disponibilidad para tu incorporación?

Experiência:

 • les funcions descritas: 1 año (Obligatorio)

Ubicación del trabajo: Empleo presencial