TÈCNIC/A D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

  • Calafell
  • Ajuntament De Calafell

Les funcions associades al lloc de treball son: - Dur a terme sessions informatives individualitzades i/o grupals de sensibilització de foment de l’emprenedoria. - Realitzar assessorament empresarial individualitzat per a la millora i competitivitat de l’empresa. - Donar suport a la creació de noves empreses mitjançant assessorament individualitzat - Mentoratge per a nous emprenedors que ho requereixin Les condicions generals del lloc de treball són: - Tipologia contractual: Nomenament interí/a per programa - Jornada laboral: 100% - Horari de treball: s’adaptarà a les necessitats del servei/programa - Disponibilitat horària (matí i tarda) - Comporta desplaçaments amb regularitat a altres institucions, ajuntaments i empreses (dins i fóra de la comarca) - Les tasques del lloc de treball es podran dur a terme en qualsevol municipi de la comarca del Baix Penedès. Permisos de conduir: b. català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)