TÈCNIC/A D'ATENCIÓ EN ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL

  • Blanes
  • Nascor Formación Slu

Recerca de la informació rellevant per al programa. Coordinació amb altres serveis i/o professionals que puguin ser d'interès per desenvolupar el programa. Organització de sessions grupals amb l'objectiu d'informar els joves sobre els diferents itineraris educatius i formatius. Orientació acadèmica i professional individualitzada. Detecció de demandes, necessitats i interessos entre els joves. Gestió i actualització de la informació a les xarxes socials. Atenció presencial, telefònica i per whattsapp o similar. Elaborar memòries trimestrals i la memòria anual del servei català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)