TÈCNIC/A DEPARTAMENT IT

  • Lleida
  • Clinica Mi Nova Aliança

Habilitat amb suport de primer nivell a usuaris / help desk Coneixement i Manteniment actualitzat del inventari del equipament del hospital Manteniment i ampliació de la documentació del departament de IT Manteniment proactiu dels equips informàtics Neteja física dels equips informàtics Coneixement de les eines de IT implementades Validació copies seguretat Instal·lació i/o traspàs equips per a usuaris, gestió de maquetat d’equips Creació i implementació de documents i sessions formatives a usuaris Col·laboració amb el desenvolupament de noves eines de gestió IT Eina de tiqueting Gestió d’inventari Eines de monitoreig Gestor de contrasenyes