Tècnic/a en Assumptes Laborals

  • Blanes
  • Mgroup Consultoria En Rrhh
Consultoría en Recursos Humanos especializada en búsqueda, atracción y desarrollo de talento. Ayudamos a las empresas a detectar, captar, incorporar y retener su capital humano a través de herramientas como el headhunting, la evaluación de potencial, la formación o el acompañamiento en procesos de cambio. El nostre client és un grup empresarial del sector serveis amb una trajectòria de més de 30 anys en el seu segment d'activitat, posicionat com a líder en la seva zona d'influència i amb una àmplia base de clients satisfets. A causa de la fase de creixement en què es troba, requereix incorporar, en la seva seu situada a Blanes, un/a: Tècnic/a en Assumptes Laborals Reportant a la direcció del departament i coordinant-se amb la resta de l'equip de l'àrea, la persona a incorporar es responsabilitzarà de: Confeccionar nòmines. Gestionar altes, baixes i modificacions de jornada a la Seguretat Social. Liquidar TC's Tramitar certificats d'empresa i vida laboral. Tramitar IT's Tramitar acomiadaments, amonestacions, permisos d'empleats, etc. Assessorar el client en matèria de legislació laboral, aplicació de convenis col·lectius, etc. Redacció i presentació de contractes de treball. Requisits: Per a ser considerat/da per a aquest lloc, has de comptar amb almenys 2 anys d'experiència en llocs de treball similars, demostrant el teu coneixement i habilitats en elaboració i interpretació de nòmines, cotitzacions a la seguretat social, gestió d'altes, baixes i incapacitats temporals, gestió de permisos, retencions IRPF i contractació. El nivell de formació ideal és universitari, amb especial èmfasi en Relacions Laborals, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Dret o similar. Molt valorable formació específica en gestió de personal, administració de Recursos Humans, Gestió Integrada de Recursos Humans o similar. Avantatges: Aquesta posició està situada a Blanes i requereix una presència del 100% de la jornada laboral en les instal·lacions de l'empresa. A canvi, el nostre client ofereix: Ambient de treball dinàmic, col·laboratiu i orientat al client. Estabilitat laboral i projecció professional a llarg termini. Retribució concorde a l'experiència i les funcions del lloc. Formació contínua i accés a nous reptes i responsabilitats.