TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓ

  • Figueres
  • Empresa Constructora
  • Seguiment tècnic dels projectes en execució. - Contacte permanent durant l'execució de les obres, amb la direcció facultativa d'aquestes. - Elaboració de pressupostos i plànols de detall per l'execució de les obres. - Control econòmic i control dels materials a col·locar. català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)