TÈCNIC/A MILLORA CONTÍNUA

  • Gavà
  • Tractament I SelecciÓ De Residus, S.a

-Definir juntament amb la Direcció les polítiques de millora contínua. -Implementació i seguiment de polítiques de millora contínua. -Definició de processos d'unitat de negoci. -Implementació i supervisió de KPI´s. -Promoure millores i motivar a tot l'equip de la unitat de negoci per aconseguir els objectius. -Motivar als col·laboradors a proposar suggeriments per a millorar la seguretat de la higiene i el medi ambient, la qualitat i els processos vegetals. -Liderar i participar en la implementació de projectes de millora d'eines “Lean”. -Liderar reunions estratègiques (TOP 30, 60). -Participació en les reunions del pla estratègic, direcció Disponibilitat de vehicle, Permisos de conduir: b. català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional), anglès (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)