TECNIC/A SUPERIOR PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

  • Tarragona
  • Gabinet Destudis, Formacio I Assessorament,sl

PROMOURE LA PREVENCIO I INTEGRAR-LA EN L'EMPRESA EN TOTS ELS NIVELLS I ACCIONS IDENTIFICAR ELS RISCOS LABORALS I REVISAR-LOS PERIODICAMENT REALITZAR AVALUACIONS DE RISCOS GENERALS PROPOSAR MESURES PEL CONTROL I LA REDUCCIO DELS RISCOS REALITZAR ACTIVITATS D'INFORMACIO I FORMACIO BASICA ALS TREBALLADORS GARANTIR QUE S'ACOMPLEIXEN LES NORMATIVES LEGALS I ELS PROCEDIMENTS DE SEGURETAT